اسلام ما
48 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "اسلام ما" بیانگر یک دیدگاه جامع و استدلالی از دین مبین اسلام متناسب با عصر جدید می باشد