شیطان شناسی
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب شیطان شناسی، پیرامون مباحث گوناگون در خصوص شیطان با استناد به منابع دینی بحث می کند