دیوان اشعار
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "دیوان اشعار" ، شامل مجموعه غزل ها ، مثنوی ها ، اشعار حماسی ، شعر نو و مدایح ائمّه اطهار (ع) می باشد که در یک مجموعه گرد آمده است