اخلاق اجتماعی
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "اخلاق اجتماعی" شامل یک دوره از مباحث مربوط به اخلاق اجتماعی مانند مردم شناسی ، مردم دوستی و مردم داری و نیز صفات فاضله ای که در بهبود وضع جامعه مؤثر است می گردد