رابطه دین و سیاست در غرب
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "رابطه دین و سیاست در غرب" با استناد به قوانین اساسی کشورهای اروپایی و آمریکایی ، به بررسی مقوله دین و سیاست و رابطه آندو با یکدیگر در نظام های حکومتی کشورهای غربی می پردازد