سجده بر اساس سنّت
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : ترکی استامبولی
کتاب "سجده بر اساس سنّت" به زبان ترکی استانبولی ، در زمینهمسأله سجده از دیدگاه فقه اسلامی گفتگو می کند و به پرسشهایمطرح شده در این زمینه پاسخ می دهد