گاهی به تورات و انجیل
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "نگاهی به تورات و انجیل" ، پیرامون تحریف در این دو کتاب آسمانی در طول تاریخ بحث می کند و نمونه هایی از آیات تحریف شده آن را بیان می نماید