کشورداری
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "کشورداری" به زبان فارسی ، به شرح نامه بلند امام علی علیه السلام به مالک اشتر می پردازد. این نامه ، پس از انتصاب مالک اشتر به فرمانروایی مصر صادر شده و در بر گیرنده نکات ارزشمندی در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره می باشد