حرکت جوهری و نظریه نسبیت
30 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "حرکت جوهری و نظریه نسبیت" به شرح دو نظریه دوران ساز در جهان علم و فلسفه می پردازد و در این راستا ، دیدگاه های بلند صدر المتألّهین شیرازی و آلبرت اینشتاین را در زمینه حرکت جوهری و نظریه نسبیت ، تبیین می کند