مناسک حج
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "مناسک حج" ، به زبان فارسی ، شامل احکام و مسائل شرعی در زمینه مناسک حج است که بر اساس دیدگاه فقهی آیة الله حسینی نسب ، تدوین گردیده است