توضیح المسائل
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "توضیح المسائل" ، شامل یک دوره از احکام شرعی است و أبواب تربیتی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مدیریتی و حکومتی فقه را مطابق فتاوی آیة الله حسینی نسب ، در بر می گیرد