اسلام و تئوری عصریّت
42 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "اسلام و تئوری عصریّت" به مباحث فکری معاصر در خصوص دین و تجدّد می پردازد و با بیان دیدگاه های نوین در زمینه عصریت معرفت دینی و هرمنوتیک ، زمینه های تجدّد در آیین مقدس اسلام را بیان می نماید