جوانان
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "جوانان" به تشریح ویژگیهای مرحله جوانی و حساسیت این دوران پرشور از زندگی می پردازد ، و شیوه صحیح رفتار با جوانان را بیان می کند و اصول مدیریت امور جوانان را تبیین می نماید و سر انجام ، نصایح بزرگان دین را در خصوص این امر ارائه می دهد