علم نجوم
43 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "علم نجوم" به زبان فارسی، در بر گیرنده مباحث کلی علم هیأت و نجوم است که در زمینه وقت شناسی، جهت شناسی، مباحث هلال و امثال آنها کاربرد دارد