عرفان اسلامی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "عرفان اسلامی در آئینه شعر و ادب" به شرح جهانبینی عرفانی در اسلام می پردازد و با اشاره به اندیشه های عارفان بزرگ ، اصول اساسی عرفان را در آئینه شعر و ادب توضیح می دهد