دروس علم منطق
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب "دروس علم منطق" شامل یک دوره کامل از دروسعلم منطق صوری می باشد که با روشی نوین به رشتهتحریر در آمده است